• Search Tour
  • Search Hotel
Tour Trong Nước
+84.912024500
Sendmail
Tour Nước Ngoài
+84.912024500
Sendmail
Jasmine
+84.912024500
Sendmail

Share

Travel Gallery

Tripadvisor

World Mate Travel Testimonials

ĐẤT NƯỚC MALAYSIA

ĐẤT NƯỚC MALAYSIA

Với dân số khoảng 23 triệu người, Malaysịa là một tập hợp độc đáo của nhiều nhóm người khác nhau. Những cư dân đầu tiên trên vùng bán đảo này là giống người Orang Asli. Hiện nay còn một số bộ tộc ở bang Sabah và bang Sarawak vẫn còn sống cuộc sống du cư. Những người nhập cư kế tiếp là người Proto-Malay và Deutero-Malay. Những dân tộc bản xứ khác của Malaysia gọi chung là `Bumiputra` có nghĩa là `con của đất`. Sau đó người Hoa và người Ấn nhập cư vào đây. Ngày nay người Hoa chiếm khoảng 24% dân số, còn người Ấn khoảng 8%.

Feed - ĐẤT NƯỚC MALAYSIA
Tổng Quan Đất Nước Malaysia

Tổng Quan Đất Nước Malaysia

Với dân số khoảng 23 triệu người, Malaysịa là một tập hợp độc đáo của nhiều nhóm người khác nhau. Những cư dân đầu tiên trên vùng bán đảo này là giống người Orang Asli. ...